Selasa, 08 Juli 2008

Jika Seorang Hamba

Sahl bin Abdillah pernah berfatwa: Jika seorang hamba berbuat kebaikan lalu berkata, "Wahai Allah, Engkaulah yang memberi karunia, taufik, menolong serta memudhakanku!" Maka Allah memuji hamba itu demikian, "Wahai hamba-Ku, engkau telah berbuat ketaatan dan telah mendekat kepada-Ku." Namun jika si hamba menilai diri sendiri dan berkata, "Akulah yang telah berbuat kebaikan, aku telah berbuat taat dan aku telah mendekat kepada-Mu, wahai Allah." Maka Allah akan berpaling seraya berkata, "Wahai hamba-Ku, Aku yang memberi taufik, Aku yang memberi pertolongan dan Aku yang memudahkanmu." Apabila sang hamba berbuat kejahatan lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah mentakdirkan, memutuskan, dan menghukum." Maka Allah berkata kepadanya, "Hamba-Ku, engkau yang telah berbuat salah, bodoh, dan bermaksiat." Jika si hamba berkata, "Wahai Tuhanku, aku yang berbuat dzalim, kesalahan, kebodohan." Maka Allah menjawab, "Wahai hamba-Ku, Aku memutuskan, mentakdirkan, mengampuni serta menutupi."

2 komentar: